Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a sociální práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus jsem studovala psychologii také na Universitě Javäskylä ve Finsku.
V rámci navazujícího psychoterapeutického vzdělávání jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutických výcvik SUR garantovaný o.s. SUR, Sdružením pro vzdělávání v psychoterapii. Výcvik je akreditovaný v České republice a uznávaný Evropskou psychoterapeutickou asociací. Dále jsem absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci a další odborné kurzy, stáže a supervize v rozsahu kolem 1000 hodin. V minulosti jsem se věnovala práci s klienty s psychickým, zrakovým nebo kombinovaným postižením a s jejich rodinami.
Vedle své psychologické a psychoterapeutické praxe se také angažuji v péči o seniory. V rámci své praxe poskytuji psychologickou a psychoterapeutickou péči nejen samotným seniorům, ale i pracovníkům sociálních služeb a rodinným pečujícím.
Dále působím také jako lektorka kurzů zaměřených na osobnostní růst a kurzů zaměřených na seniorskou problematiku.

 

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Sociální a pastorální práce - Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Učitelství psychologie pro SŠ - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Psychoterapeutické vzdělání

 • Psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik SUR
 • Teoretické vzdělávání SUR

Absolvované kurzy

 • Základní výcvik VTI (probíhá, plánované dokončení 2016)
 • Komunikace s klienty se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocnými, umírajícími
 • Úvod do metody VTI (videotrénink interakcí)
 • Pracujeme s agresivním klientem
 • Diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby
 • Hlubinně psychologický výklad Bible
 • Aktivizace seniorů s využitím prvků biografií
 • Firemní kultura
 • Psychologie pro manažery
 • Manipulace
 • Demence
 • Interaktivní výcvik v doprovodu zrakově postižených
 • Umírání a smrt v práci pracovníků sociální služby
 • Kurz Standardy kvality sociálních služeb v praxi „role klíčový pracovník
 • Řízení změny
 • Psychobiografický model Prof. E. Böhma; Specifický model péče o seniory se symptomy demence
 • Kresba postavy FDT
 • Kresba stromu
 • Iniciační výcvik v Telefonické krizové intervenci Linky Bezpečí

Další odborné aktivity

 • Členka pracovní skupiny pro geropsychologii při Českomoravské psychologické společnosti
 • Spolupráce na výběrovém semináři Geropsychologie na katedře Psychologie FFUK

Kontakt

 

Mgr. Veronika Valentová

Tel: +420 739 671 689

ver.valentova@email.cz

 

 Fotografické služby a kurzy fotografování.

JAKFOTIT.INFO

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com